Intelligent Technologies

BI SMART VARIO je manažerský reportovací systém pro menší a střední podniky.
Vaší společnosti přinese kvalitní informace na podporu řízení a rozhodování.

Zvýší efektivitu vaší organizace a poskytne vám silnou konkurenční výhodu.

Nástroje Business Intelligence jsou prospěšné napříč všemi obory podnikání. Finanční reporting a konsolidace jsou zastoupeny ve většině těchto oblastí. Ve výrobě pomáhá controlling, který zajistí potřebnou kvalitu

produktů nebo výrobků, snížení provozních nákladů nebo vyšší efektivitu zaměstnanců. Managementu umožní sledovat přesné výsledky svojí společnosti a na základě těchto informací kvalifikovaně rozhodovat.

  • FINANČÍ REPORTING
  • CONTROLLING
    • ŘÍZENÍ KVALITY PRODUKTŮ
    • SNÍŽENÍ PROVOZNÍCH NÁKLADŮ
    • VYŠŠÍ EFEKTIVITA ZAMĚSTNANCŮ
  • PŘESNÉ VÝSLEDKY
  • SPRÁVNÉ ROZHODOVÁNÍ

BI SMART VARIO:  Profesionální analytický nástroj

PODPORA MANAŽERSKÉHO ROZHODOVÁNÍ

Ředitelé a vyšší management mají každý den aktuální a přesné informace. Dokážou lehce odhalit kde se daří prodávat a kde ne. Které produkty zajistily dobré zisky a které jsou naopak pozadu oproti očekávání. Jaké pobočky jsou ziskové nebo které jsou ve ztrátě. Včas pak můžou na tyto výsledky reagovat a nasměrovat společnost správným směrem.

PODPORA PRACOVNÍCH PROCESŮ

Pracovníci nákupu dokážou podle naměřených sezoních trendů nastavit množství skladových zásob. Nakoupit zboží, které se v minulosti dobře prodávalo. Nebo vyloučit zboží, které bylo historicky nejvíc kazové. Stejně tak dokážou odhalit důležité informace mezi svými dodavateli. Také mají k dispozici analýzu nákupního košíku, díky které přesně ví, jak se chová jejich zákazník. Mohou pak efektivně nastavit prodejní strategii.

ZVYŠOVÁNÍ PRODUKTIVITY SPOLEČNOSTI

Efektivitu společnost zvyšuje většími prodeji, úsporou zbytečných investic (kazové zboží apod.) ale také měřením výkonnosti jednotlivých zaměstnanců. Vedení může sledovat pracovní hodiny, nemocnost, docházku, ale navíc dokáže své zaměstnance díky Business Intelligence motivovat. Typicky se používá sdílený portál se soutěží o nejlepšího prodejce, kde jsou denně zveřejňovány real-time výsledky a zaměstnanci tak spolu mohou soutěžit.

BI SMART VARIO:  Vždy aktuální a přesné informace

RYCHLÝ A SNADNÝ PŘÍSTUP K AKTUÁLNÍM INFORMACÍM. PŘESNÉ VYJÁDŘENÍ AKTUÁLNÍHO STAVU, TRENDU NEBO VČASNÉ ODHALENÍ PROBLÉMU.

Hlavní síla těchto sofistikovaných systémů je jejich 100% přesnost. Kvalitní BI systém obsahuje pouze „Jednu verzi pravdy“. Organizace v tomto případě pracuje na real-time bázi. Znamená to, že obchodní ředitel vidí aktuální denní prodeje už v okamžiku, kdy zákazník na pobočce zaplatí.

BI SMART VARIO:  Multiplatforma

Kompatibilní s Altus Vario a mnoha současnými informačními systémy.

Vyzkoušejte sílu Business Intelligence, kterou ocenili naši klienti Marks and Spencer, Rossmann, Philip Morris, Avast, Česká Pojišťovna, Schenker, Sandvik a další. Velkou výhodou je také nezávislost na výrobci informačního systému.

BI SMART VARIO:  Bezpečnost a oprávnění

FIREMNÍ DATA JSOU NAPROSTO V BEZPEČÍ. KAŽDÝ MÁ PŘÍSTUP
K INFORMACÍM KTERÉ POTŘEBUJE PRO PLNĚNÍ SVÉ ROLE.

Zde platí, že firemní data zůstavají chráněna tak, jako byla před implementací BI SMART. Navíc v rámci firmy každý zaměstnanec vidí jen informace, které jsou pro něj určené. Ředitel sleduje na svém dashboardu celkové výsledky podniku. Vedoucí pražské pobočky analyzuje stav na jeho prodejně. Účetní hlídá firemní cashflow, nevidí však citlivé informace, jako jsou platy svých nadřízených nebo ceníky dodavatelů.

BI SMART VARIO:  Sleva 90%

DESETKRÁT NIŽŠÍ CENA OPROTI KORPORÁTNÍM SYSTÉMŮM.

Typický korporátní Business Intelligence systém zhotovený na míru dosahuje hodnoty od 1 Mio Kč. BI SMART Vario je více jak 10x levnější.

Volejte po lepších výsledcích  226 804 804